tisdag 6 februari 2018

Det här är Arduino

Arduiono är en plattform för mikrokontroller. Det är enkelt att använda och tack vare open source filosofin är det väldigt enkelt komma igång och sina bygga egna elektronikprojekt.

Mikrokontrollern har in och utsignaler som är digitala eller analoga. Det gör det möjligt att läsa och tolka sensorer för exempelvis ljud, ljus och temperatur och att styra lampor, servon och reläer.
En Arduino Uno. Bild Creative Commons Wikipedia.

En Arduino kopplas oftast till datorn via USB och kan också programmeras för att fungera som enhet för att styra datorn (ungefär som en mus eller ett tangentbord).

En mikrokontroller kan liknas vid en liten dator. Den har en processor, arbetsminne och permanent minne där små program, sketcher, kan sparas. Utöver det har mikrokontrollern ett antal kopplingspunkter, pins, som kan anslutas för att läsa eller styra olika signaler.

Insignaler kan vara både analoga och digitala vilket gör det mycket enkelt att ansluta sensorer till Arduino.

Analoga signaler betyder i praktiken att Arduinon mäter en spänning, ofta mellan 0-5 volt. Med hjälp av resistorer och transistorer kan signaler från olika sensorer anpassas för att ge signaler i rätt intervall. Många sensorer till Arduino är anpassade för att ge signaler som redan från början ligger i rätt spänningsintervall.

Digitala signaler är det enkla fallet på eller av, 0 eller 1. Det kan exempelvis vara en knapp eller en strömbrytare som kopplas till Arduino. När en digital sensor kopplas till Arduino är det ofta en serie av nollor och ettor som tolkas till bestämda värden. Det gör att exempelvis en termometer som kopplas digitalt till Arduinon direkt kan ge ett temperaturvärde.

Utsignaler kan också vara analoga eller digitala. Den kan användas för att exempelvis tända och släcka en diod, men i mer avancerade projekt är det ofta en styrsignal till exempelvis en motor eller en strömbrytare. Digitala signaler kan också vara en serie av signaler som tolkas av den anslutna enheten. Det gör det till exempel möjligt att styra en panel av dioder med en enda signal.
Share:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Leta i den här bloggen

Använder Blogger.

Sidor

Deltagare

Vad är en Edison robot?

Edison är en programmerbar robot utformad för att vara ett komplett stöd för undervisning i programmering och robotutbildning. Edison är...