måndag 1 oktober 2018

Så fungerar Arduino mikrokontroller

Hjärnan i en mikrokontroller är processorn. Den utför beräkningar men för att kunna göra det behöver processor flera olika sorters minne.

Det största minne är flashminnet. Här sparas programmet som mikrokontrollern ska köra. Minnet är 32 KB (kilobyte) stort vilket betyder att programmet maximalt kan ha runt 32768 tecken.

När programmet körs behövs ett arbetsminen. Här sparas alla värden och variabler som programmet använder. Det här minnet är 2 KB stort vilket betyder att 2048 tecken kan sparas. Det räcker ofta bra för att spara mätvärden, men det är begränsat om längre texter ska läsas eller behandlas på något sätt. Arbetsminnet töms varje gång Ardionon startas om.

EEPROM-minnet är permanent precis som flashminnet. Här kan sketchen spara värden som behöver användas nästa gång programmet ska köras. Det här minnet är 1 kB stort och innehåller alltså 1024 tecken.

Utöver minnen och processor finns två olika sätt att kommunicera med omvärlden.

Det första är den seriella databussen. Via en databuss skickas många signaler i följd efter varandra. Det finns många olika standarder för databussar och den vanligaste är USB och Ethernet. Vid styrning inom industrin används ofta en databuss som heter CAN.

Arduinos databuss är ofta kopplad till USB. På utvecklingskortet finns då ett speciellt chip som översätter USB-standarden (som är ganska komplicerad) till en enklare signal som används av Arduinon.

Det är via denna databuss programmet skickas till mikrokontrollern när en sketch laddas upp. Databussen kan också användas för att skicka signaler till datorn när programmet körs på Arduinon. Det underlättar felsökningen.

Den andra kommunikationen är via mikrokontrollens in och utsignaler. Läs mer under Analoga och Digitala signaler.
Share:

Leta i den här bloggen

Använder Blogger.

Sidor

Deltagare

Vad är en Edison robot?

Edison är en programmerbar robot utformad för att vara ett komplett stöd för undervisning i programmering och robotutbildning. Edison är...